Właściciel Gospody

Cóż mogłem zrobić? Gospoda była już pełna ludzi; Jego Wielebność Marcus Lucius i jego pisarze, którzy dokonywali spisu ludności. Byli też inni przybysze z najdalszych części Galilei biorący udział w spisie. Mężczyźni i niewiasty, możni, rabini; takie znakomitości jakich Betlejem nigdy wcześniej nie widziało i prawdopodobnie już też nigdy więcej nie ujrzy. Wszyscy oni przybyli ze swoją służbą. W gospodzie zapanował taki ruch, że przypominała ona bardziej ul, a ja sam niemalże oszalałem pośród tego całego zamieszania.

Skąd mogłem wiedzieć, że tych dwoje byli kimś ważnym? Nie posiadali żadnej służby; on zwykły cieśla prowadzący oślicę, na której siedziała jego żona, pochylona i blada. Ja sam osobiście ich nie widziałem. Moja służba doniosła, że musieli ich odprawić. Ale przypuszczam, że gdybym nawet ich zobaczył, to przecież skąd miałbym wiedzieć?!

Czy gospody w całym mieście miały przyjmować wszystkich uważając, że On jest gdzieś pośród nich? Po czym mieli Go pozanć? Powiadają, że był znak, niebiańskie oślepiające światło. No cóż, ja nie miałem czasu wpatrywać się w gwiazdy. Inni mówią, że słyszeli głosy aniołów. Jakże pośród gwaru mogłem je dysłyszeć? Oczywiście, gdybym wtedy wiedział kim oni byli i kim był Ten, który miał się tej nocy narodzić... teraz dowiaduję się, że czynią Go Królem, drugim Dawidem, który uwolni nas od Rzymian. Któż inny mógłby nakarmić całe tłumy jednym bochenkiem chleba? Albo któż inny mógły uzdrawiać trędowatych? Gdybym wiedział, przewróciłbym do góry nogami całą gospodę, Jego Wielebność Marcusa Luciusa wraz z całą świtą wysłałbym do stajni! Gdybym tylko widział!

Powiadasz, że widziałeś Go i być może ujrzysz ponownie... Proszę, przekaż Mu, że po prostu nie wiedziałem. A jeśli przyjdzie ponownie,  jak zapowiedział, z armią i orszakiem i sztandarami, powiedz Mu, że cała moja gospoda należy do Niego!

Jakże mogłem... jakże mogłem przepuścić taką okazję?! Gospoda moja mogła stać się najsłynniejszą ze wszystkich. Mogła być miejscem narodzenia Mesjasza. Gdybym tylko wiedział...

                                                                          Amos K. Wells / Tł. Aldona Kozlowska