zdjecie na strone radek.png

Pastor Radek rozpoczął swoją służbę pastorską w Polskim Centrum Chrześcijańskim w Maju 2017 roku. Przed objęciem obowiązków pastorskich usługiwał w PCC przez wiele lat jako leader grup domowych, nauczyciel szkółki niedzielnej, oraz nauczając Boże Słowo podczas nabożeństw. Wlaśnie tu poznał swoją żone Agnieszkę, tu wzieli ślub i od wielu lat nazywają to miejsce swoim duchowym domem.

Przez większość swojego życia Radek nie wierzył że Bóg jest realny, lecz na ostatnim roku studiów na University of Illinois at Urbana-Champaign, doświadczył realności Boga, między innymi obserwując autentyczność życia wierzących przyjaciół. Po ukończeniu studiów w zakresie Biochemii, Radek spędził rok czasu na misjach w Puerto Rico i Brazylii gdzie, między innymi, odkrył swoje powołanie jako nauczyciel. Dziś ma przywilej nauczać Boże Słowo i zachęcać innych do tego, aby powierzali swoją drogę w Boże ręce każdego dnia. Radek, wraz z żona Agnieszką chcą docierać do Polonii w Chicago głosząc Dobrą Nowinę o tym, że Bóg jest realny, że zależy Mu na każdym człowieku, i że dzięki dziele, które Jezus Chrystus dokonał na krzyżu, każdy może dziś doświadczyć Bożej Łaski i miłości oraz mieć dostęp do Boga, w którym wszystko staje się nowe.