Jesteśmy kościołem, który tworzy wspólnote opartą o nauki Chrystusa zawarte w Ewangeliach. Nasze motto: “Wierni Bogu, Przyjaźni Ludziom” to dwie najwyższe wartości, które staramy się realizować na co dzień. Naszym fundamentem wiary jest Biblia – Pismo Święte, zarówno Stary jak i Nowy Testament. Polskie Centrum Chrześcijańskie jest miejscem otwartym dla wszystkich ludzi: pragniemy aby każdy wśród nas doświadczał obecności Boga i autentycznych relacji z drugimi ludźmi.

Słowa “Wierni Bogu, Przyjaźni Ludziom” ujmują w kapsułce dwa największe przykazania, które dał nam Jezus. “Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie.” Drugie jest podobne do niego: "Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.  Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.” Ew. Mateusza 22:37-40