Jesteśmy kościołem, który tworzy wspólnote opartą o nauki Chrystusa zawarte w Ewangeliach.

Nasze motto: “Wierni Bogu, Przyjaźni Ludziom” to dwie najwyższe wartości, które staramy się realizować na co dzień. Ujmuje ono w kapsułce dwa największe przykazania, które dał nam Jezus.

1. “Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie.”

2. Drugie jest podobne do niego: "Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.  Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.”

Ew. Mateusza 22:37-40

Jesteśmy kościołem protestanckim. Naszym fundamentem wiary jest Biblia – Pismo Święte, zarówno Stary jak i Nowy Testament.

Polskie Centrum Chrześcijańskie jako lokalna wspólnota istnieje od 1986 roku i jest miejscem otwartym dla wszystkich ludzi.

Pragniemy aby każdy wśród nas doświadczał obecności Boga i autentycznych relacji z drugimi ludźmi.