Jesteśmy grupą kobiet

w różnych cyklach życia.

Umocnione nadzieją,

chcemy mieć wpływ

na nasze środowisko.