1. Wierzymy, że Pismo Święte jest Słowem Bożym i stanowi normę wiary i postępowania.

2. Wierzymy w jedynego Boga objawionego w osobie Ojca, Syna i Ducha Świętego.

3. Wierzymy w pełneczłowieczeństwo i pełną boskość  Pana Jezusa Chrystusa.

4. Wierzymy, że człowiek został stworzony dobrym. Jednak z powodu nieposłuszeństwa Bogu ściągną na siebie grzech w postaci   przekleństwa zła i śmierci.

5. Wierzymy, że poprzez zaufanie Chrystusowi każdy człowiek może odzyskać pierwotnie utraconą relację z Bogiem.

 6. Wierzymy i obchodzimy dwa święte obrzędy:

     Chrzest Święty w wodzie poprzez zanurzenie,

     Komunię Swiętą czyli Wieczerzę Pańską.

7. Wierzymy w chrzest w Duchu Świętym jako szczególne wyposażenie w Bożą moc.

8. Wierzymy w fizyczny znak chrztu w Duchu Świętym, którym jest “mówienie różnymi językami”.

9. Wierzymy w świętość wierzących czyli process przemiany na wzór Chrystusa wynikający z przybliżania się do Boga.

10. Wierzymy w misję kościoła, którą jest niesienie ewangelii zbawienia zagubionym ludziom tego świata i czynienie ich częścią kościoła, który jest ciałem Chrystusa na ziemi.

11. Wierzymy, że każdy wierzący jest powołany (powszechne kapłaństwo) do jakiejś formy służby budowania kościoła.

12. Wierzymy, że Bóg poprzez wiarę uzdrawia chorych dzięki cierpieniu i śmierci Chrystusa na krzyżu.

13. Wierzymy, w zabranie Kościoła poprzez Chrystusa, który powróci aby wziąć swoich do siebie.  

14. Wierzymy w powtórne przyjście Chrystusa i Jego pokojowe królowanie na ziemi przez tysiąc lat.

15. Wierzymy w sąd ostateczny i potępienie tych, którzy świadomie odrzucili Jezusa i Bożą łaskę.

16. Wierzymy w Nowe Niebo i Nową Ziemię gdzie zbawieni będą wiecznie przebywać z Chrystusem