Na Krawędzi Zmian

Czy zwróciłeś uwagę na jedno z praw życia? W chwili kiedy zaczynasz czuć się wygodnie w danym miejscu, nagle otoczenie ulega zmianie.  Jako dziecko czujesz się wygodnie w domu rodziców i myślisz, że jest to świat z którym możesz sobie poradzić. Poznałeś dobrze dom, podwórko i nagle ktoś umieszcza cię w nieznanej dżungli przedszkola, z dziesiątkami innych dzieci. Ale po czasie zaczynasz czuć się wygodnie i kiedy masz poczucie znajomości i pewności, zostajesz przeniesiony do szkoły. I znowu poznajesz teren i po czasie czujesz się jakbyś był w domu, ale oto zostajesz przeniesiony do szkoły środniej. Po tym następują studia i po czasie czujesz, że masz to pod kontrolą, ale oto zostajesz przeniesiony do prawdziwego życia. Bycie dorosłym wcale nie oznacza, że jesteś poza zasięgiem potrząsania powodowanego zmianami. Może teraz właśnie stoisz u progu czegoś nowego?  

W 33 rozdziale Księgi Wyjścia opisana jest historia narodu Izraelskiego. Oto Mojżesz wraz z Izraelitami stoją przy górze Synaj. Ta potężna góra na pustyni była dla nich nowym początkiem. Wyruszyli oni z Egiptu i oto tutaj Bóg nakazał im się na chwilę zatrzymać. Po jakimś czasie góra, która z początku wydawała się nowa i niebezpieczna, stała się znajomym i wygodnym miejscem. Miejscem, gdzie wiele razy spotykali Boga.

I oto w Księdze Wyjścia 33:1 Pan przemawia do Mojżesza: „Idź, wyrusz stąd, ty i lud, który wyprowadziłeś z ziemi egispskiej, do ziemi którą pod przysięgą obiecałem.” Wyruszyć z tego bezpiecznego, znajomego miejsca? Do czegoś lepszego, ale czegoś nieznajomego, czegoś nowego, czegoś ryzykownego. Czy możesz się z tym utożsamić? Może dzisiaj Bóg przemawia do ciebie ”Oto nadszedł czas, byś wyruszył. Jesteś na krawędzi zmian w życiu.”

 

Nowy początek może być spowodowany wieloma czynnikami: zmianą pracy, zmianą w rodzinie, może zmiana stanu zdrowia, skończenie szkoły, emerytura, wypadek.  Oto Mojżesz na krawędzi zmian; jest poddenerwowany... może ty podobnie się czujesz. Ale Bóg ma dla niego słowo: „Odpowiedział Pan: Oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie” (2Mojż.33:14)

Otoczenie się zmienia, miejsce się zmienia, ludzie się zmieniają, ale Bóg pozostaje ten sam. Jego obecność sprawia, że ryzyko nie jest tak bardzo ryzykowne. Boża obecność sprawia, że w obecnym miejscu czujesz się dobrze i wygodnie. Podobnie będzie i w kolejnym miejscu. Bóg pozostaje ten sam w każdym miejscu, w którym się znajdziesz. On nigdy się nie zmienia. Jezus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki.

Bez względu na to, jakie zmiany są na horyzoncie twojego życia, Jezus mówi do ciebie „Moja obecność pójdzie z tobą i ode mnie zaznasz spokoju.”

                                                                   Ron Hutchcraft / Tł. Aldona Kozlowska