To do mnie nie należy

„To do mnie nie należy” wyraża postawę pracownika, który w swojej pracy chce jedynie spełniać wymagane minimum. Prosisz go o drobną przysługę, a on wzrusza ramionami i mówi: „To do mnie nie należy!” Odpowiedź ta może być albo wyrazem lenistwa, albo mądrym ruchem w niektórych przypadkach. Na przykład jeśli poprosisz mnie, abym naprawił twój samochód, moja odpowiedź będzie brzmiała: „To do mnie nie należy” Albo jeśli poprosisz swojego mechanika, aby wyleczył twój obolały ząb, dobrze będzie jeśli jego odpowiedź zabrzmi: „To do mnie nie należy” Albo jeśli poprosisz swojego dentystę, by naprawił twój komputer, on z pewnością odpowie: „To do mnie nie należy” Bo tak naprawdę nie powinieneś robić czegoś, co nie jest twoją pracą, lub o czym nie masz pojęcia. W Psalmie 84:12 Słowo Boże powiada: „Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg. Łaski i chwały udziela Pan, nie odmawia tego, co dobre tym, którzy żyją w niewinności.”

Co za wspaniała obietnica! Nie odmawia tego, co dobre, niczego co naprawdę jest dobre dla ciebie. Nigdy tego nie odmówi jeśli chodzisz w niewinności. Oczywiście On sam jest tym, który określa co jest dla nas dobre, gdyż jedynie On najlepiej to wie.

Werset ten wspomina trzy dziedziny odpowiedzialności, które do nas nie należą. „To do mnie nie należy!” Po pierwsze nie do nas należy zaopatrzenie. Werset ten mówi „Nie odmawia tego, co dobre” Bóg daje nam to, czego potrzebujemy. Jezus w kazaniu na Górze  powiedział: „Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo Co będziemy pić? Albo czym się będziemy przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane” (Mat.6:31-33).   

Tracisz wiele pokoju troszcząc się o to gdzie idą lub skąd przyjdą twoje pieniądze, transport, dobra materialne. Jezus kilkakrotnie powtórzył: „Nie troszczcie się” Wszystko to przyjdzie od Boga, który zaopatruje. On sam o wszystko się zatroszczy. Chociaż On oczekuje, że będziemy pracować, to ostatecznie jest On tym, który we wszystko zaopatruje.

Po drugie ochrona do nas nie należy. „Albowiem tarczą jest Pan” Tracimy wiele czasu usiłując bronić naszej pozycji, usiłując dobrze wypaść, reagując na ludzką krytykę, chroniąc nasz status, obawiając się rozczarowania. Wszystko to robimy, aby siebie ochronić. A przecież to Pan jest naszą tarczą! To do nas nie należy!

Również nie do nas należy promocja. Werset z Psalmu mówi: „Chwały udziela Pan” Przestań sam wspinać się na piedestał. To Bóg wynosi ludzi. Co robisz, aby siebie samego wynieść? Co powinieneś robić? Biblia mówi: „Chwały udziela Pan tym, którzy żyją w niewinności” Twoim zadaniem jest chodzić w niewinności. Musisz skupić się na tym, by chodzić w czystości przed Panem, wyzbyć się wszystkiego tego, co jest haniebne, co Bogu się nie podoba.

Bożym zadaniem jest zaopatrywać twoje potrzeby, ochraniać cię i promować do pozycji, którą On sam dla ciebie wybierze. Czy robisz to wszystko za Boga? W zamian skup swoją uwagę na tym, by żyć w niewinności, miłować ludzi jak Bóg ich miłuje i uchwyć się Jego obietnicy: „Pan nie odmawia tego co dobre tym, którzy żyją w niewinności.”

                                                                  Ron Hutchcraft / Tł. Aldona Kozlowska