Czas Nakreślić Granice

Ludzie upadabniają się do otoczenia, w jakim się znajdują. Tak przynajmniej słyszałem. Na przykład jeśli pracujesz dla IBM, dla jakiejś nieznanej przyczyny, stajesz się nadzwyczaj zorganizowany. Jeśli mieszkasz w studenckim mieście, albo pracujesz w środowisku studenckim, zdumiewające jak może zmienić się twoje słownictwo; czasem wzbogaca się. A ubranie? Często staje się bardziej studenckie. Zauważyłem, że ludzie mieszkający w pobliżu oceanu, lub miejscowości urlopowych ubierają się bardziej na luzie. Jeśli przeprowadzisz się z Północy na Południe, na pewno zwolnisz tryb życia, zgrywając się z otoczeniem. Kiedy przeniosłem się w okolice Nowego Jorku, zmienił się mój sposób jazdy. Mówi się, że w Nowym Jorku są dwa rodzaje ludzi, szybcy i martwi, więc postanowiłem przyśpieszyć tempa. Stajesz się jak twoje otoczenie – to wydaje się być pewną zasadą; może zbyt pewną.

2 Tym.3 jest jednym z najbardziej zdumiewających rozdziałów Biblii. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak będą wyglądały dni ostateczne, czytaj ten rozdział trzymając gazetę w drugiej ręce. Jest to zdumiewające, gdyż tak bardzo zbiega się z nagłówkami gazet. Nie jest to opis wydarzeń politycznych, ani klęsk żywiołowych mających miejsce przed przyjściem Chrystusa. Jest to opis tego, jacy będą ludzie. Opisane są charakterystyki ludzi wśród których wymarła miłość. W tym świecie nie będzie zbyt wiele miłości.

Paweł w tym rozdziale daje zalecenia Tymoteuszowi, zalecenia te skierowane są również do nas. „Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył... Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości” (2Tym.3:14-16).

Zawsze istnieje zauważalna różnica pomiędzy zgubionymi ludźmi, a ludem Bożym. To moja teoria równego dystansu. Zawsze istnieje równa odległość pomiędzy standartami i życiem ludzi Bożych i ludzi ze świata.

Powiedzmy, że kościół jest zawsze 10 mil bliżej Boga niż świat. Problem polega na tym, że świat porusza się w lewo, oddalając od Boga, podobnie i kościół. Jesteśmy wciąż oddaleni od świata 10 mil, ale tak jak i świat oddalamy się od Boga. Powiedzmy, że za 5 lub 10 lat chrześcijanie będą w tym miejscu, gdzie dzisiaj jest świat, akceptując rzeczy, których mówiliśmy, że nigdy nie będziemy akceptować. Ale możemy w tym czuć się dobrze, gdyż świat wciąż będzie 10 mil dalej od kościoła.

Prędkość z jaką oddalamy się od Boga, w dzisiejszych czasach narasta, a Bóg mówi: „ Stój! Nie oddalaj się! Nie odchodź i nie wtapiaj się w kulturę świata!” Bóg nie nawołuje nas do oddzielenia się od ludzi, którzy Go potrzebują. Nie, żyjemy w świecie, ale nie żyjemy jako jego część. Nie tańczymy w rytm jaki nadaje świat. Może czujemy się dobrze, kiedy porównujemy się z tym co robi świat. Ale nie to jest naszą miarą. Naszą miarą jest Boże natchnione Pismo. Jeśli zaświecisz światło Bożego Słowa na swoje życie, może zauważysz, że oddaliłeś się. Musimy wrócić do Bożych zasad i standartów miłości, szczerości, rodziny, relacji.

Nasze środowisko jest skażone. Nie możemy z nim się utożsamiać. Nadszedł czas, aby nakreślić granice.                                                                                                          

                                                                                  Ron Hutchcraft / Tł. Aldona Kozlowska