Podarunek, którego nie chciał

Kiedy mój przyjaciel Rich miał około siedmiu lat, jego rodzice naprawdę wykosztowali się na Święta. Kupili mu wspaniały rower. Co za chwila w świąteczny poranek. Rodzice nie mogli się doczekać z tą niespodzianką. Podekscytowani wprowadzili rower do pokoju, a Rich powiedział: „Dziękuję, ale nie chcę go” Czy możesz sobie to wyobrazić? Chłopiec odrzucił najlepszy prezent, jaki rodzice mogli mu kupić. Nie jest on w tym odosobniony.

Mogę sobie tylko wyobrazić jak czuł się jego ojciec, kiedy wydał sporo pieniędzy na coś, czego jego syn nie chciał. Co ważniejsze, czy możesz sobie wyobrazić jak czuje się Bóg kiedy Jemu to samo robimy? Bo Boże Narodzenie... to czas kiedy Bóg dał nadroższy prezent jaki mógł dać. „On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał” (Rzym.8:32). Jezus przyszedł na ziemię, samotnie umarł na krzyżu, aby zapłacić za każdy grzech przez nas popełniony. Wymienił naszą wieczność w piekle na wiecznośćw niebie. To najwspanialszy prezent!

Pokazuje nam to, jak obrzydliwy jest nasz grzech. To bunt przeciwko Bogu. Często mówimy: Boże, Ty rządzisz wszechświatem, jesteś Królem wszechświata,  ale ja jestem panem samego siebie i sam będę kierował swoim życiem. Jakże mamy śmiałość tak traktować Tego, w którego rękach są galaktyki, a także każdy nasz oddech?! Tak obrzydliwy jest nasz grzech. Śmierć Jezusa była jedyną możliwością zapłaty za nasz grzech. My natomiast albo będziemy na wieki z dala od Boga, albo przyjmiemy Jego dar.

Biblia mówi: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rzym.6:23).

Jest to dar, gdyż nic nie możesz uczynić, aby zasłużyć sobie na niebo. Nie możesz Bogu zapłacić. Nie możesz zasłużyć sobie dobrymi uczynkami. Kiedy w czasie tych Świąt otrzymasz podarunek, nie musisz na niego zapracowywać. Jedynie co musisz zrobić to go przyjąć. W świecie krąży wiele kłamstw mówiących, że możemy sobie na niebo zasłużyć. Ale jeśli tak by było, to po co Bóg miałby zsyłać swojego Syna, który zapłacił tak straszną cenę? Jedynie Chrystus, Syn Boga stanowił doskonałą ofiarę.

I oto w te Święta Bóg wnosi wspaniały dar. Największym błędem jaki możesz popełnić to powiedzieć: Dziękuję Boże, ale nie chce tego.

Ty sam musisz zadecydować co zrobisz w tym największym darem. Odrzucenie go oznacza odrzucenie Bożej ofiary za ciebie, odrzucenie największego wyrazu miłości ze strony Boga i ostatecznie odrzucenie wieczności w niebie.

Święta Bożego Narodzenia – co za wspaniała okazja na przyjęcie największego daru Bożego.  

                                                                                  Ron Hutchcraft / Tł. Aldona Kozlowska