20 Nowych Sposobów Mierzenia Sukcesu - cz.2

„Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce” – 1Sam.16:7

 

11. Inspiracja w relacjach. Wszyscy jesteśmy w relacjach z innymi ludźmi – często osobiście, czasem poprzez publikacje lub w jakikolwiek inny sposób. Relacje te nie powinny istnieć tylko dla naszej korzyści, lecz winny wyzwalać to co najlepsze w drugich. Ci, którzy są inspiracją i zachęceniem dla drugich winni być obdarowywani ciągle nowymi relacjami.

12. Integralność w szczegółach. Integralność często uwidacznia się w szczegółach. Ci, którzy okazują ją w małych rzeczach często okazują ją również w rzeczach na większą skalę.

13. Życzliwość względem słabych. Zazwyczaj najsłabsi pośród nas potrzebują najwięcej życzliwości... a często otrzymują jej najmniej gdyż nie są w stanie natychmiast się zrewanżować. Kiedy życzliwość okazywana jest jedynie ze względu na rewanż, staje się ona inwestycją, a przestaje być prawdziwą życzliwością. Miarą naszej życzliwości jest to w jaki sposób traktujemy ludzi, którzy nigdy nie będą w stanie się nam odwdzięczyć.

14. Miłość do wrogów. Każdy może kochać przyjaciela. Każdy może miłować kogoś, kto nas dobrze traktuje. Jednak potrzeba wyjątkowej osoby, aby była w stanie wyrazić miłość do tych, którzy niesprawiedliwie nas traktują.  

15. Optymizm względem drugich. Dostrzegaj dobro w innych. Nie ma innej drogi, by wydobyć dobro z drugich ludzi, jeśli najpierw sami tego dobra w nich nie dostrzeżemy.

16. Wytrwałość w niepowodzeniach. Niepowodzenia często odkrywają wnętrze naszego serca. Ukazuje się wówczas nasz charakter, nasza pokora, oraz nasza wytrwałość. Każdy z nas w jakimś momencie natkanie się na niepowodzenie. Ci, którzy otrząsną się, podniosą i próbują na nowo godni są naszego uznania.

17. Czystość w możliwościach. Podczas gdy charakter ujawnia się na osobności, a integralność w szczegółach, czystość objawia się kiedy stoimy w obliczu możliwości. Kiedy nadarza się nieuczciwy zysk (pieniądze, władza, seks itp.) ci, którzy wybierają czystość winni być godni naśladowania. Nie tylko oni sami śpią spokojnie, ale sprawiają, że otaczający nas świat staje się lepszym miejscem dla nas wszystkich. 

18. Respekt dla władzy. Władza wnosi porządek w świat nieporządku. Istnieje wiele przykładów w historii (jak i w dzisiejszych czasach) kiedy właściwym było obalenie władzy, która gnębiła ludzi lub nadużywała swojego autorytetu. Jednak w większości przypadków władza wnosi porządek i posiada uzasadnienie w strukturach i winna wykonywać swoje zadanie.

19. Odpowiedzialność za błędy. Od najsłabszego po najsilniejszego, wszyscy lubimy obwiniać drugich. Jest to widoczne począwszy od dzieci poprzez przywódców rządowych. Ludzie nie śpieszą się, aby ponosić odpowiedzialność za swoje błędy.  Ale jedynie ci, którzy potrafią się do nich przyznawać mają możliwość uczenia się poprzez błędy.

20. Samokontrola w uzależnieniach. Ludzie zbyt często oddają kontrolę tego co najcenniejsze czemuś innemu. Ulegamy wpływom substancji, dóbr materialnych, czy próżnym rozrywkom, które przejmują nad nami kontrolę. Ci, którzy potrafią zachować samokontrolę winni być uznani za godnych naśladowania.