Powód do Radości

Istnieje pewna historia o niezadowolonym i nieszczęśliwym kamieniarzu. Jednego dnia spotkał on handlarza i ogarnęło go zdumienie jak również zazdrość z powodu różnorodności towarów jakie ten miał na sprzedaż. „Chciałbym być handlarzem” pomyślał i oto w mgnieniu oka jego życzenia spełniło się. Posiadał wspaniały sklep wypełniony przeróżnymi towarami i wydawać się mogło, że osiągnął szczęście, aż do chwili kiedy zza okna wystawy ujrzał przechodzącą paradę i dostrzegł w niej księcia odzianego we wspaniałe szaty,  jakich nigdy przedtem nie widział. „O, jakże chciałbym być takim księciem” pomyślał i oto jego kolejne życzenie zostało spełnione. Życie książęce całkiem mu odpowiadało, aż do momentu kiedy jednego upalnego dnia wyszedł na dziedziniec i odczuł gorące promienie na swoich plecach. Piękne szaty stały się bardzo uciążliwe w tak upalny dzień. „Nawet książe nie może uchronić się od takiego upału” stwierdził. „Chciałbym być słońcem” pomyślał i jego życzenie natychmiast zostało spełnione. Był całkiem szczęśliwy jako słońce aż do dnia kiedy chmura stanęła pomiędzy słońcem, a ziemią. „Ona całkowicie mnie przysłania” zaczął narzekać; „wolałbym jednak być chmurą.” I stał się chmurą. Jednak i w tym przypadku jego szczęście było krótkotrwałe. Kiedy chmura doszła do wielkiej góry, ponad którą nie mogła się wznieść, zapragnął przemienić się w górę. Również i to pragnienie zostało spełnione. Jako wysoka i potężna góra spoglądał w dół i poczuł, że nareszcie jest naprawdę szczęśliwy. Ale oto jednego dnia na zbocze góry wspiął się kamieniarz i odrąbał w niej szczelinę. Ta wielka i potężna góra nie mogła na to nic poradzić. „Ten mały człowiek jest potężniejszy ode mnie” pomyślał; „chciałbym być kamieniarzem” i zaraz jego życzenie zostało spełnione. W ten oto sposób kółko się zamknęło i teraz kamieniarz wiedział, że już zawsze będzie szczęśliwy będąc tym kim jest. Wprawdzie nigdy nie będzie ubrany jak książe, nie będzie jaśniał jak słońce, ani wznosił się jak potężna góra, ale będzie szczęśliwy będąc po prostu sobą.  

Najpewniejszą drogą na pozbawienie się szczęścia jest porównywanie się z innymi. Jesteś tym kim jesteś i to samo w sobie powinno stanowić powód do radości.