20 Nowych Sposobów Mierzenia Sukcesu - cz.1

„Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce” – 1Sam.16:7

 

Zbyt długo świat mierzył sukces w niewłaściwy sposób. Zbyt często zapatrywaliśmy się w nieodpowiednich ludzi. Osądzaliśmy innych na podstawie symetrii ich policzków, dochodów, miejsca zamieszkania, kwiecistej mowy, stylowych ciuchów, czy marki samochodu. Nasza uwaga była skupiona na nieodpowiednich rzeczach. To doprowadziło, że często jako jednostki, lub społeczeństwo dokonywaliśmy błędnych osądów i wyborów.

Czy mogę zaproponować kilka nowych sposobów mierzenia sukcesu?  Miar, które nie opierają się na zewnętrznych uwarunkowaniach, lecz na wewnętrznych – miar, biorących pod uwagę serce, duszę i człowieczeństwo. Pozwoli nam to na lepsze zorientowanie się komu możemy zaufać, kogo naśladować i kogo uznać za człowieka sukcesu.

Oto 20 miar:

1. Charakter na osobności. Nasz charakter najlepiej ujawnia się nie w miejscach publicznych, lecz w życiu prywatnym. Co robimy kiedy nikt na nas nie patrzy. Ci, którzy okazują charakter w życiu prywatnym, zawsze będą jaśnieć w miejscach publicznych.

2. Zadowolenie w każdych okolicznościach. Często zadowolenie umyka z życia zarówno tych bogatych, jak i biednych. Jest to nieustanna walka ludzkości niezależnie od tego w jakim położeniu ludzie się znajdują. Bogaty jest ten, kto potrafi odnaleźć zadowolenie i satysfakcję w każdych okolicznościach.

3. Odwaga w trudnościach. Odwaga może ujawnić się tylko wtedy, gdy jest potrzebna. Jedynie ci, którzy okazali ją i działali w oparciu o nią mogą poszczycić się jej posiadaniem. Trudności mogą przybierać różne formy, ale odwaga zawsze pozostaje ta sama:  jest to działanie w obliczu strachu.  

4. Wierność w zobowiązaniu. Ci, którzy zachowują danego słowa winni są naszego szacunku. Czy jest to słowo poparte uściskiem ręki, kontraktem, czy obrączką – ci, którzy dochowują danego słowa godni są naśladowania.  

5. Szczodrość w obfitości. Tym, którym wiele jest dane, winni wiele rozdawać. Często obfitość wyraża się dobrami materialnymi. W tej dziedzinie wielu z nas żyje w dostatku. Dlatego też winniśmy być szczodrzy w zarządzaniu tym, co posiadamy.

6. Łaskawość względem drugich. Ci, którzy stale okazują łaskawość innym należą do grona największych bohaterów. Zdają oni sobie sprawę, że świat nie jest fair, ludzie mają różne pochodzenie i tak naprawdę nikt nie pochodzi sam z siebie... nawet oni sami. Z tego powodu są gotowi okazywać łaskawość i miłosierdzie względem drugich ludzi.

7. Wdzięczność bez względu na okoliczności. Ci, którzy odnajdują dobro w każdych okolicznościach i wyrażają to poprzez wdzięczności często skupieni są na rzeczach właściwych. I ci, którzy skupiają się na właściwych rzeczach, żyją zgodnie z tym przekonaniam i potrafią pociągać za sobą innych.

8. Uczciwość w niedostatku. W chwilach kiedy czegoś nam zaczyna brakować, trudno jest zachować uczciwość. Czy jest to brak oczekiwanych rezultatów, albo czegoś bardziej materialnego, nieuczciwość często jest używana by coś osiągnąć. Ci, którzy w chwilach niedostatku zachowują uczciwość, ukazaują jak bardzo sami ją cenią.

9. Nadzieja w bolesnych chwilach. Kiedy ból przeszywa serce do tego stopnia, że brakuje już optymizmu... wówczas i jedynie wówczas może ujawnić się nadzieja. I nadzieja ta pochodzi ze źródła większego niż my sami. Ci, którzy ją odnajdują, odkrywają że to sam Bóg jest źródłem nadziei.

10. Pokora w osiągnięciach. Ci, którzy nie doszukują się pochwał w swoich osiągnięciach, są tymi, którzy najbardziej na nie zasługują.