Natychmiastowy Dostęp do Niewyczerpalnego Konta

Posiadam w portfelu kartę, która uratowała mnie w wielu przypadkach. Chodzi o moją kartę bankową. Idę do bankomatu, wkładam kartę i otrzymuję pieniądze, które potrzebuję; pod warunkiem oczywiście, że mam je na koncie. Myślę, że szybkie tempo naszego życia wymaga szybkich rozwiązań. Potrzebujemy natychmiastowego dostępu do potrzebnych źródeł. Wielu z nas zaznajomionych jest z fragmentem Listu do Hebrajczyków 4:16 „Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.”  Mowa jest tu o Bożym koncie skarbowym i Jego planie natychmiastowego dostępu. Bóg zaprasza, abyśmy przychodzili do jego tronu z odwagą.

Słowo odwaga w oryginalnym języku greckim, w którym napisany był Nowy Testament dosłownie oznacza „szczerość, otwartość” lub „prostota, jasność mowy” Często słowo to używane jest do określenia powagi w obecności kogoś wyższej rangi. Tak więc pierwszym zaproszeniem, sposobem w jaki przychodzimy do Boga po konkretną sprawę jest przychodzenie przed tron łaski w szczerej, otwartej rozmowie, mówiąc poważnie, z szacunkiem, ale szczerze.

Kiedy więc przychodzisz w modlitwie, nie czyń tego w całej religijnej oprawie. Przychodź w szczerej rozmowie, przedstawiając rzeczy tak, jak się mają. Kiedy udajesz się do bankomatu, nie udajesz, że masz kieszeń wypchaną pieniędzmi. Kiedy ja tam idę, wiem że mam puste kieszenie. Jestem w tym szczery. To mój brak przyprowadza mnie do bankomatu; z tego powodu tam się udaję. Pobieranie nie jest automatyczne. Musisz przyjść do maszyny. Musisz przyjść do tronu łaski z odwagą. Przychodzisz tam i szczerze i wyraźnie przedstawiasz swoją potrzebę, swój grzech, swoje uczucia, wątpliwości, innych ludzi i jesteś w tym szczery i otwarty.

Kiedy to czynisz, odnajdujesz łaskę. Słowo tam użyte oznacza odkrycie lub natknięcie się. Co za niespodzianka! Nie spodziewałem się otrzymać tak wiele łaski! Kiedy przychodzisz i szczerze składasz na Pana swoje potrzeby, On udziela ci nadzwyczajnej łaski. A łaska ta pomoże nam w stosownej porze. Boża łaska przyjdzie do ciebie w sposób osobisty, dopasowany do twoich potrzeb  i o stosownej porze.

Słowo pomoc użyte w tym wersecie jest użyte tylko raz w Dziejach Apostolskich 27 kiedy w czasie burzy opasywali statek linami, aby nie zatonął. Słowo lina jest słowem pomoc. Jest to to, co zachowuje nas podczas burzy – Boża łaska. Kiedy więc wszystko podsumujemy, Bóg zaprasza nas, abyśmy przychodzili szczerze, z powagą przed Jego tron, abyśmy otrzymali zaskakującą łaskę, która nas zachowa w czasie burzy.

Przed Bożym Tronem znajdziesz cudowną łaskę. Musisz jednak jej zapragnąć i przyjść po nią. Kiedy to uczynisz, odnajdziesz niewyczerpalne konto, które zaopatruje Wszechmocny Bóg swoimi źródłami. Gdy zaczniesz z niego czerpać, nigdy już nie będzisz musiał być ani emocjonalnym, ani duchowym bankrutem.  

                                                    Ron Hutchcraft / Tł. Aldona Kozlowska