Jak Pozbyć się Swojej Osobistej Mgły

Świat z pewnością wygląda inaczej w mglisty poranek. W mojej dzielnicy domy sąsiadów znikają. W pobliżu jest wzgórze, które widzę z tylniej strony domu. W mglisty poranek – wzgórze nie istnieje. Nie mówiąc już o autostradzie. Tam człowiek jest zupełnie zagubiony, nie widać nic za sobą, ani przed sobą. Pamiętam 40-sto samochodowy wypadek w jeden mglisty poranek na autostradzie w pobliżu. Wypadek ten wydarzył się, gdyż ludzie nie byli w stanie widzieć co działo się z samochodami jadącymi przed nimi. W takie dni wydaje się, że cały świat przemienia się w jedną szarość. Jest to dość przygniatająca myśl na rozpoczęcie dnia; na szczęścia mgła często mija około godziny 9 lub 10 rano. Dlaczego? Ponieważ mgła rozchodzi się w nocy kiedy nie ma słońca, które by rozgrzało powietrze i pozwoliło wyparować wilgoci. Czasem gdy mgła jest bardzo gęsta, zatracamy widoki słońca.

Istnieją trzy strony Jezusa, z których winni być znani Jego naśladowcy i wszystkie one wymienione są w Kolosan 3:15-17: „A w sercach waszych nie rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśnie duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie, lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu”

Wspomniane jest tutaj, że ty i ja winniśmy być znani z pokoju Chrystusowego w relacjach, Słowa Chrystusowego w naszych staraniach służenia ludziom, oraz imienia Chrystusowego we wszystkim co robimy. Naszą charakterystyką więc powinien być pokój Jezusa, słowo Jezusa i jedność Jezusa wszędzie tam, gdzie się znajdujemy.

Myślę, że każde z nich zawiera ten sam składnik: Dziękuję! W pokoju Chrystusa, w słowie Chrystusa i imieniu Chrystusa, wszędzie nacisk kładziony jest na wdzięczność. Gdybyśmy mieli możliwość obejrzenia naszego życia w ostatnich kilku tygodniach, czy byłoby tam więcej negatywnych rzeczy niż zazwyczaj? Może odnaleźlibyśmy bardziej pesymistyczny ton głosu, ton krytycyzmu i narzekania? Mgła powoduje, że wszystko wokół widzimy w szarych kolorach.

Mogę to opisać, gdyż sam to odczuwałem. Może mgła teraz ciebie otacza? To, czego potrzebujesz to słońce. A słońce usuwające mgłę pesymizmu i negatywizmu to dziękczynienie. Oznacza to, że musisz podjąć decyzję skupienia się na tym co jest, nie na tym czego nie ma, co posiadasz, a nie na tym czego ci brakuje. Musisz się skupić na tym co Bóg czyni w twoim życiu, na odpowiedzianych modlitwach, a nie na tych, które czekają w zawieszeniu. Musisz szukać Boga i dotrzegać sytuacje, w których On wyraźnie działa. Jeśli będziesz Jego szukać, znajdziesz Go w wielu miejscach.

Paweł i Sylas byli w stanie śpiewać będąc w więzieniu, dlatego, że skupiali się na dziękczynieniu. Ty również możesz śpiewać. Możesz dziękować we mgle. A mgła nie musi stale cię otaczać. Wdzięczne serce jest słońcem usuwającym osobistą mgłę.

                                                                                  Ron Hutchcraft/ Tł. Aldona Kozlowska