Tylko we Dwoje

Nantucket – romantyczna wyspa przy wybrzeżach Massachusetts. Waterbrook – przytulny domek w lesie w górach na północ od Nowego Jorku. Long Beach Island – mały domek na wybrzeżu Jersey. To miejsca gdzie moja żona była najpiękniejsza. Nie dlatego, ża miała nowy makeup, albo była wyjątkowo ubrana, lub zmieniła fryzurę. To były miejsca, gdzie byliśmy sami, gdzie zwalniałem tempo i byłem w stanie ją ponownie zauważyć. Ona jest zawsze piękna, ale często tego nie zauważam, bo udaje mi się to tylko wtedy gdy jesteśmy sami. W 1Księdze Mojżeszowej opisana jest historia młodej kobiety imieniem Hagar. Abraham i Sara byli zniecierpliwieni oczekiwaniem na syna, którego Bóg im obiecał. Sara stawała się coraz starsza, a dziecka wciąż nie było. Sara bierze więc rzeczy w swoje ręce i zwyczajem tamtejszych czasów sugeruje, aby Abraham przespał się z Hagar, niewolnicą i stanie się ona zastępczą matką, przez którą będą mieć dziecko. Nie mogli już dłużej czekać na Boga i przeszli do swojego planu. Ale nie takie były Boże plany i kiedy Hagar spodziewa się dziecka, Sara zaczyna być zazdrosna i wypędza ją.

Oto Hagar znajduje się na pustyni osamotniona. Czuje się wykorzystana, odrzucona, opuszczona, spodziewająca się dziecka – obraz całkowitego porzucenia – tak przynajmniej myśli.

„I znalazł ją anioł Pański przy źródle wód na pustyni, przy żródle na drodze do Szur. I rzekł:Oto poczęłaś i urodzisz syna i nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli twojej” (1Mojż.16:7,11). Dalej anioł opisuje kim będzie jej syn, a ona nazwała Pana, który do niej przemawiał „Tyś Bóg, który mnie widzi, bo mówiła: Wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi! Dlatego nazwaną tę studnię Studnią Żyjącego, który mnie widzi.”

Hagar w interesujący sposób nazwała Boga „Bóg, który mnie widzi”

Być może teraz ty znajdujesz się na pustyni; jest to bardzo opustoszałe miejsce, samotne. Bóg widzi cię w twojej samotności i słyszał twoje łzy. Zerwane relacje, utrata bliskiej osoby, rozpad rodziny; Bóg cię widzi. Czy ty Go widzisz? Hagar rzekła: „Wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi!” Kiedy nikt cię nie widzi, nikt nie wie, kiedy nikt nie rozumie, Ismael. Czy wiesz co oznacza to imię? Bóg słyszy.

A gdzie najlepiej widzimy Boga? Na putyni naszego życia. Nie dostrzegamy Go dopóki nie zostaniemy odcięci od wszelkich innych pomocy życiowych; wtedy właśnie Hagar ujrzała Boga, który widział ją cały czas. Wtedy właśnie zauważamy Boga. Wtedy zaczynamy głęboko szukać w Jego źródłach i oczekiwać tego, co On może uczynić. Wtedy odczuwamy Jego miłość i Jego miłość całkowicie wystarcza. Apostoł Paweł powiedział „Kiedy wszyscy mnie opuścili, Pan stał przy mnie” (2Tym.4:16-17)

Wspomniałem na początku kiedy zauważałem piękno i mądrość mojej żony – kiedy nikogo wokół nie było. Podobnie jest w relacji z Bogiem. Kiedy jesteś tylko z Nim, możesz zobaczyć Go takim, jakiego nigdy dotąd nie widziałeś.                                        

                                                                        Ron Hutchcraft /Tł. Aldona Kozlowska