Psalm 23

Był pewien Szekspirowski aktor, który znany był ze swoich jednoosobowych występów czytania i recytowania dzieł klasycznych. Każde swoje przedstawienie kończył czytaniem Psalmu 23. Każdego wieczoru, bez wyjątku kiedy tylko aktor rozpoczynał recytację „Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie” całe tłumy nadsłuchiwały z ogromną uwagą. Potem przy końcu Psalmu wszyscy wstawali i oklaskami nagradzali nadzwyczajny talent aktora, który w tak niezwykły sposób potrafił ożywić każdy pojedynczy werset. Ale jednego wieczoru zanim aktor rozpoczął recytację Psalmu 23, z widowni powstał młody człowiek i zapytał: „Czy pozwoli pan, że dzisiejszego wieczoru ja wyrecytuję ten Psalm?” Aktor był zaskoczony niezwykłą prośbą, lecz pozwolił młodzieńcowi wyjść na scenę i wyrecytować Psalm, zdając sobie jednocześnie sprawę, że zdolności młodzieńca z pewnością nie mogły się równać z jego własnym talentem.

Miękkim głosem młody człowiek zaczął recytowć słowa Psalmu. Kiedy skończył, nie było oklasków. Nikt nie powstał z miejsca z owacjami tak jak bywało to dotychczas. Wszystko co można było usłyszeć w zamrożonej ciszy to dobiegający gdzie niegdzie szloch. Publiczność poruszona była wystąpieniem młodzieńca tak, że oczy każdego przepełnione były łzami.

Zdumiony tym co usłyszał i co zobaczył, aktor zwrócił się do młodego człowieka: „Nie rozumiem tego. Od wielu lat recytuję Psalm 23. Posiadam doświadczenie, szkołę i długie lata praktyki, ale nigdy nie byłem w stanie w taki sposób dotrzeć do słuchaczy i tak bardzo poruszyć ich jak ty to uczyniłeś dzisiejszego wieczoru. Powiedz mi, w czym tkwi tajemnica?” Młody człowiek spojrzał na aktora, po czym odpwiedział: „No coż, pan zna Psalm... ja znam Pasterza”

 

Nie wystarczy tylko poznać treść Biblii, zaznajomić się z zawartymi w niej historiami, frazami, oraz naukami. Dopóki osobiście nie poznasz jaj autora, Biblia nie jest niczym innym jak tylko kolejną książką. Kiedy jednak uwierzysz Jezusowi Chrystusowi i będzisz miał relację z Bogiem Ojcem, Biblia stanie się żywym i działającym słowem w twoim życiu.