Goście w sierpniu

W sierpniu gościć będziemy Marka Kaminskiego, biskupa Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce, oraz Mirka Kulca, który jest zaproszonym mówcą na obóz w PA. Oto plan nabożeństw z udziałem gości: niedziela 17 sierpnia godz.10 am Marek Kaminski

niedziela 24 sierpnia godz.10 am Mirek Kulec

wtorek 26 sierpnia godz.7:30 pm Mirek Kulec

W ostatni tydzień sierpnia w związku z obozem środowe nabożeństwo z 27 sierpnia jest przeniesione na wtorek 26 sierpnia godz.7:30 pm.