Stare Chwyty - Radomir Niewrzoł

Nieprzyjaciel nie jest twórczy ani oryginalny. Od tysięcy lat

używa tej samej oklepanej strategii, aby zaślepiać ludzkość i

usypiać Kościół. Każde kuszenie nieprzyjaciela, każdy

grzech, każdy upadek, każde zniewolenie wynika z

pożądliwości ciała, pożądliwości oczu lub z pychy życia.

Tej samej strategii Szatan użył przeciwko Jezusowi, gdy

On chodził po ziemi. Chrystus zwyciężył i rozbroił Szatana i

powiedział, że bramy piekielne nie przemogą Jego Kościoła.

Jak chodzić dziś w zwycięstwie, do którego zostaliśmy

powołani?

Pilnuj swojego serca i przeciwstaw się