Zagrożone Gatunki - Mirosław Muszczyński

Kiedy klimat sie zmienia ekologia jest w zagrożeniu. Niektóre gatunki flory i fauny giną. Nie dzisiaj jednak o ochronie środowiska mimo, że temat ważny. Zechciejmy porozmawiać sobie o zagrożonych gatunkach w kościele. Pan Jezus ustanawiając w kościele urzędy przywódcze w postaci powołań zwykłych ludzi do tego rodzaju służby nie umieścił na nich daty upływu ważności, lecz zamierzył aby skutecznie działały tak długo jak tylko kościół istnieć będzie na ziemi. Te zagrożone gatunki to: episkopos, presbiteros i diakonos. Są to greckie słowa występujące w Nowym Testamencie i określają osoby powołane do służby troski o wierzących. Episkopos znaczy biskup, nadzorca, opiekun, doglądający Presbiteros znaczy prezbiter, starszy, przełożony Diakonos znaczy diakon, sługa, usługujący Zagrożenie gatunków polega na tym, że…. (zapraszam do wysłuchania kazania)