Emmanuel to Bóg z Nami - Mirosław Muszczyński

Emmanuel to Izajaszowa wypowiedź dotycząca znaku od Boga, który ma zapewnić o Jego obecności w celu ratownia ( zbawienia ) tych, którzy Bogu będą ufać. Dopiero 700 lat później kiedy Jezus się urodził, Mateusz zauważa prawdziwe wypełnienie się przepowiedni o poczęciu syna poprzez pannę i podkreśla znaczenie imienia Emmanuel - Bóg wśrod nas.

Bóg rzeczywiście przebywa miedzy ludźmi i jest obecny w naszej codzienności. Czy rozpoznajesz jego zaangażowanie w swoim życiu?

Bóg pragnie być w bliskiej relacji z Tobą. Czy Go wpuścisz do swojego życia?