Dyscypliny Duchowego Życia cz. 4 - Zapieranie Się Siebie i Wyrzekanie Się Fałszywego JA - Mirosław Muszczyński

Stary Indianin nauczał swoje wnuki. Powiedział im tak: Wewnątrz mnie odbywa się walka. Walczą dwa wilki, jeden reprezentuje strach, złość, zazdrość, chciwość, użalanie się nad sobą, poczucie winy, urazę, poczucie niższości, fałszywą dumę. Drugi to radość, zadowolenie, zgoda, pokój, miłość, nadzieja, akceptacja, chęć zrozumienia, hojność, prawda, życzliwość, współczucie i wiara. Taka sama walka odbywa się wewnątrz was. Dzieci myślały o tym przez chwilę, po czym jedno z nich zapytało: Dziadku,  a który wilk wygra? Ten, którego nakarmisz – odpowiedział stary Indianin.