Bezsilny Jezus - Mirosław Muszczyński

Święty Marek w swojej ewangelii opisując odwiedziny Jezusa w rodzinnym mieście Nazaret decyduje się na interesujący dobór słów. Pisze o Jezusie tak: “I nie mógł tam dokonać żadnego cudu”.  Gdyby nie fakt, że zdanie to znajduje się w Biblii, wszystkich innych ujmujących sprawę w ten sposób można by oskarżyć o herezję przypisywania bezsilności temu, który powiedział: “Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi”.