Dyscypliny Duchowego Życia cz. 1 - Mirosław Muszczyński

 

Dyscypliny Duchowego Życia to praktyki dzięki, którym przybliżamy się do Boga, jak również rozwijamy się w sferze ducha i emocji. Praktykując Duchowe Dyscypliny tworzymy przestrzeń, w której Bóg może działać w naszym życiu, Stosowanie tych praktyk nie gwarantuje pożądanego efektu, jednakże tylko poprzez Duchowe Dyscypliny możemy czynić postępy . Uwielbienie Boga, Praktykowanie Bożej Obecności, Wyrzekanie Się Fałszywego JA, Hojność, Słuchanie Boga w Biblii, Rozmawianie z Bogiem w Różnych Formach Modlitwy to przykłady Duchowych Praktyk poruszonych w obecnej serii kazań.