WIELKANOC W PCC

Screen Shot 2018-03-16 at 6.02.40 PM.png

ABY WSPOMNIEĆ NAJBARDZIEJ NIEZWYKŁĄ HISTORIĘ W DZIEJACH WSZECHŚWIATA, ZAPRASZAMY NA DWA SPOTKANIA W OKRESIE WIELKANOCNYM. 

WIELKI PIĄTEK, 3/30/2018

2000 lat temu, w ogrodzie Getsemeni Jezus modlił się do Boga Ojca słowami „Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Jednak nie tak, jak Ja chcę. Niech będzie, jak chcesz Ty.” (Ewangelia Mateusza 26:39)

Dlaczego Jezus poszedł na krzyż? Odpowiedz na to pytanie jest fundamentem Chrześcijaństwa i drogą do bliskości z Bogiem. Tak jak uczniowie spożyli posiłek wraz z Jezusem, tak i my spędzimy czas razem przy wspólnym posiłku, wielbiąc Boga, czytając Pismo Święte i wspólnie szukając tej jakże ważnej odpowiedzi.

NIEDZIELA, 4/1/2018

JEZUS ŻYJE! Smierć została pokonana i to zmienia wszystko. Kurtyna została rozdarta, i każdy dzisiaj może wejść do Bożej obecności. Zapraszamy na Nabożeństwo Wielkanocne o godz. 10am.

"Zwycięstwo wchłonęło śmierć!
Gdzie jest, o śmierci, twój triumf?
Gdzie jest, o śmierci, twe żądło?

(1 List do Koryntian 15:55)