Patrząc Oczami Boga

Poeta Robert Burns pragnął, aby ludzkość posiadała możliwość oglądania siebie oczami innych. O ileż bogatszymi stalibyśmy się. Ale co by było, gdybyśmy mogli spojrzeć na nasze życie oczami Boga? Gdybyśmy mogli widzieć siebie takimi, jakimi Bóg nas widzi, dostrzeglibyśmy, że większość z naszych obaw nigdy się nie realizuje. Większość rzeczy, o które troszczymy się i zamartwiamy, nigdy się nie zmaterializują. Tracimy więc energię i osłabiamy nasze możliwości. Przewidywanie i troska to jedna rzecz, ale zamartwianie się to coś zupełnie innego. Jezus powiedział: „Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia” (Mat.6:34)

Gdybyśmy mogli spojrzeć oczami Boga, widzielibyśmy, że żaden pojawiający się problem nie jest bez rozwiązania. W naszych ciemnych chwilach choroby, stresów finansowych, czy też problemów osobistych zadajemy pytania, które wydają się nie posiadać odpowiedzi. Jednak Biblia zawiera obietnicę: „Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść” (1Kor.10:13)

Gdybyśmy mogli spojrzeć oczami Boga, zrozumielibyśmy, że żaden problem nie pochodzi bez załączonego błogosławieństwa. Często nie można dojrzeć dobrego końca w bolesnym początku. W naszych zmaganiach powątpiewamy, że z przeżywanych trudności może wyłonić się coś dobrego. Jakub w swoim liście napisał: „Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość” (Jak.1:2,3)

Gdybyśmy mogli spojrzeć oczami Boga, wiedzielibyśmy, że ból zawsze oznacza możliwość wzrostu. Chociaż tęsknimy za światem wolnym od trudności, to głęboko w środku wiemy, że taki świat byłby pełen zimnych, bezuczuciowych ludzi. „Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne, później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni” (Hebr.12:11)

Patrząc oczami Boga, możemy widzieć więcej aniżeli dostrzegamy naszymi fizycznymi oczami. Zaufaj więc Temu, który posiada jasną wizję.